Krížová cesta a jej duchovný vplyv

Už od čias apoštolov sa veriaci schádzali na niektorých miestach Jeruzalema súvisiacich s utrpením Ježiša Krista. Po nejakom čase, keď to situácia dovolila, na týchto miestach postavili chrámy. Neskôr v stredoveku, v čase rozvoja pútnictva do Svätej zeme, vznikla myšlienka priniesť takúto krížovú cestu aj do krajín Európy, a tak sa začali budovať krížové cesty. Najlepšie na kopcoch a kopčekoch, aby ich bolo dobre vidieť a aby sa zachovalo aj to, že miesto ukrižovania, Golgota, bolo na kopci.

Cirkev oddávna povzbudzuje pripomínať si Ježišovo utrpenie. Zastavenia krížovej cesty nám  k tomu vynikajúco slúžia. Pripomínanie a predstavovanie si Ježišovho umučenia, rozjímanie nad ním, nás vedie do hĺbky viery a do väčšej vďačnosti voči nemu.

Má to na nás ešte jeden silný duchovný vplyv. Predstavovanie si Ježišovho utrpenia má taký silný dopad na naše myšlienky i na naše citové rozpoloženie, že dokáže "prebiť" naše aktuálne myšlienky či úmysly. Preto ak sa ocitáme v hriešnych myšlienkach alebo sme navádzaní na hriech alebo nás naše emócie ťahajú k niečomu zlému, vtedy predstava či pripomenutie si Ježišovho utrpenia dokáže tento ťah a navádzanie na hriech zastaviť. Pobožnosť krížovej cesty nám prináša ohromný duchovný úžitok, ak sa ju modlíme s otvoreným a tvárnym srdcom.

V tejto krížovej ceste vám ponúkam pohľady, ktoré vám možno pomôžu objaviť niečo nové či pripomenúť vám určité súvislosti.

Mário Tomášik

 


 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie