PODPORTE NAHRÁVANIE LIVE CD!


Chválový tím Martindom Worship sa po rokoch aktívneho hrania a tvorby pôvodných chválových piesní chystá nahrať svoje prvé slovenské LIVE CD. Aj vy môžete podporiť ich tvorbu a vydávanie kvalitnej slovenskej chválovej hudby!

 

Ako to bude vyzerať?

Budeme sa spolu modliť, uctievať Boha a záznam tejto modlitby chceme sprostredkovať vám všetkým. Chceme sa podeliť o to, čo sme dostali. Veríme, že aj toto CD vás môže inšpirovať v duchovnom živote a vovádzať do hĺbky Božieho srdca. Na našom YouTube môžete nájsť mnoho záznamov z našich modlitbových stretnutí. Na tomto CD chceme pozdvihnúť hudobné prevedenie našich piesní a dotiahnuť nápady, ktoré sa nakopili za posledné roky. Počas nahrávania CD chceme natočiť aj niekoľko videoklipov, ktoré budú voľne dostupné na YouTube. 


Prečo podporiť?

Časť nákladov vieme pokryť z vnútorných zdrojov. Nestačia však na celý projekt. Vydanie CD na našej kresťanskej scéne nebýva veľmi ziskovým projektom. No veríme, že sa medzi vami nájdu ľudia, ktorí radi prispejú k tomu, aby napriek uvedenej skutočnosti na Slovensku vychádzala kvalitná chválová hudba.


Kedy?

Vo viere, že sa nám podarí vyzbierať dostatok prostriedkov na dokončenie CD, sme naplánovali nahrávanie na august 2020 tak, aby sme ho mali skompletizované a pripravené uviesť do života na konferencii Meč Ducha, ktorá sa má uskutočniť u nás v Martindome v sobotu  3. 10. 2020. 


Ako podporiť?

Podporiť nahratie a vydanie nášho CD môžete cez platformu StartLab.sk, kde nájdete všetky dôležité informácie, vrátane foriem poďakovaní za vaše príspevky. 


-CHCEM PODPORIŤ TENTO PROJEKT!-


 

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie