Špania dolina

V sobotu 12. 10. 2013 sme s tímom boli pozvaní slúžiť slovom a modlitbou mladým zástupcom dekanátov banskobystrickej diecézy na Španiu dolinu. Ich teambuildingový víkend bol zameraný na vzájomnú spoluprácu, spoznávanie, plánovanie, ale aj na význam služby a dôležitosť identity a intimity s Bohom. Práve témou identity Božích detí sme začali náš vstup. Vyučovanie o dôležitosti poznania svojej hodnoty vyústilo do modlitieb. Potom sme pokračovali témou služba a predostreli im veľký obraz toho, čo Boh robí a my ako Jeho deti, môžeme byť pritom. Bol to veľmi vzácny čas, kedy Boh zjavoval svoju lásku a uistenie, ktoré v Ňom máme. Zároveň sme mali možnosť spoznať partiu skvelých mladých ľudí, ktorí sú ochotní vykročiť zo svojej pohodlnosti a prinášať zmenu do svojich farností a dekanátov. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie aj starostlivosť.

Za služobný tím

Maťa Belejová

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie