Zálesie - report

V dňoch 29. - 31. augusta 2013 sa v Zálesí uskutočnila Záleská divadelná púť, na ktorú sme boli ako spoločenstvo pozvaní priamo na úvod celého programu.

8 služobníci začali svoju prípravu ešte pred začatím samotnej slávnosti na našej základni na Čajakovej, kde sa dohodli na priebehu celej služby, zadelení jednotlivých úloh, prejdení si desatora správneho evanjelizátora. Plynule sa prešlo do žehnania tejto slávnosti a vzývania nášho Nebeského Ocka, aby sa v nej oslávil a zaroveň žehnania si navzájom medzi jednotlivými služobníkmi, aby sme všetci mali otvorené srdce pre Pánov hlas. Pre povzbudenie 2 služobníkov do rozpovedania svedectva priamo na Záleskej divadelnej púti, si služobníci medzi sebou vo dvojiciach skúsili rozpovedať svoje svedectvo na 3 minúty. Bol to veľmi požehnaný a povzbudzujúci čas.

Po naložení techniky a všetkých propagačných materiálov sa celá posádka presunula do Zálesia, kde sa priamo na mieste stretla s naším veľkým fanúšikom a zároveň pozývateľom, ktorý nám poďakoval za to, že sme prišli evanjelizovať, chváliť, vydávať svedectvá, modliť sa za ľudí a tiež za to, že sme priniesli so sebou Bibliu 1 Slovo, ktorá bola na akcii na predaj.

Po úvodnej modlitbe sme sa vo dvojiciach rozpŕchli medzi ľudí a žehnali sme im, pozývali sme ich na program, rozprávali sme im o našom spoločenstve, o Strede. Samotný program zahŕňal chvály, svedectvá 2 služobníkov a povzbudzovanie ľudí do viery a ozajstnej dôvery vkladanej do nášho Nebeského Ocka.

Celú akciu hodnotíme veľmi pozitívne a veríme, že náš Pán má pre nás pripravených ešte veľa podobných akcií, kde si nás použije na svoju oslavu, hlásanie Božieho slova a šírenia Božieho kráľovstva.

za služobný tím
Petra Ambrušová

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie