Modlitebné stretnutie Spoločenstva Nové Mesto

V piatok podvečer 11. 1. 2013, vyrazila posádka dvoch áut z Bratislavy, smer Nové Mesto nad Váhom, kde nás Spoločenstvo Nové Mesto pozvalo viesť chvály na ich modlitebnom stretnutí. A to nie je všetko! V ten istý podvečer nasadli v Bratislave do vlaku dvaja akciechtiví modlitebníci a vyrazili taktiež tým istým smerom na stretnutie. Takže spolu nás všetkých bolo slúžiť našim bratom a sestrám v Novom Meste desať Božích duší. Menovite: Maťa, Pali, Peťa, Janko, Andrej, Lenka, Laura, Matej, Maťa, Ernest.

Na stretnutí v Novom Meste sme trocha zdvihli vekový priemer zúčastnených Smile, ale bolo pre nás veľkým povzbudením vidieť toľko mladých ľudí hladných po svojom Bohu. Pred aj počas služby chvál, nám modlitebníci svojimi príhovormi robili modlitebnú stenu a bolo jasne vidieť, ako sa mení atmosféra v pastoračnom centre a Boh prichádza medzi svoj uctievajúci ľud. Po slove, ktoré mal líder spoločenstva Martin Sobota o osobnej modlitbe, sa pokračovalo vo chválach, ale tiež sme urobili modlitebné skupinky a modlili sa za ľudí, ktorí chceli modlitbu. Ocko bol veľmi blízko a dotýkal sa sŕdc hlboko. Určite môžeme zhodnotiť, že to bol veľmi požehnaný čas, požehnaný ľud a že nám bolo všetkým spolu dobre.

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie